WEB SİTESİ GİZLİLİK POLITIKASI

Aksu Yedek Parça Ve Madeni Yağlar Otom Tic A.$ ("Şirket ") internet sitesini ziyaret eden kişilerin paylaşmış olduğu bilgilerin gizliliğini sağlamayı ilke olarak kabul etmiştir. Bu nedenle işbu *Gizlilik Politikası: kişilerin hangi Bilgilerinin hangi yollarla işlendiğini, bu bilgilerin hukuka uygun olarak ve vermiş olduğunuz izin kapsamında hangi üçüncü kişiler ile paylaşıldığını ve Şirket tarafından ne şekilde korunduğunu açıklayarak sizi bilgilendirmek Amacı ile oluşturulmuştur. Ayrıca işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde bu bilgilerin doğruluğunun sizler tarafından nasıl denetlenebileceği ve istendiğinde Şirketin internet sitesine başvurarak bu bilgilerin silinmesini nasıl sağlayabileceğiniz belirtilmiştir, Şirket Tarafından kişilere her türü kanaldan sunulan tüm/hizmetler kısaca 'Hizmet" olarak anılacaktır.

Veri Sorumlusu

Kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin isim, soyisim doğum tarihi veya telefon numarası gibi her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 0038090184100001: sicil numarası ile kayıtlı ve şirket merkezi Ostim OSB Uzayacağı Cad. No.96 Yenimahalle ANKARA adresinde bulunan Aksu Yedek Parça Ve Madeni Yağlar Otom Tic A.Ş (Şirket) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere, ilgili mevzuat düzenlemeleri ve yetkili otorite kararlan/duyurular ile işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde işlenmektedir.

Şirket, gizliliğinizin ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin endişelerinize saygı duymaktadır. Bu kapsamda Şirket, kişisel verilerinizi KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlemekte, verilerinizin güvenli şekilde barındırmasını sağlamakta ve olası hukuka aykırı erişimlere karşı gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almaktadır.

İş bu Gizlilik Politikası metni, Şirket tarafından aşağıda belirtilen kanallar: vasıtasıyla hangi kişisel veri kategorilerinizin toplandığı ve hangi süreçle ve amaçlarla işlendiği, hangi alıcı gruplarına aklanıldığı, kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınız ve veri sorumlusu olarak Şirketin aydınlatma yükümlülüğü kapsamında sizleri bilgilendirmesi gereken diğer açıklamaları içermektedir.

Gizlilik Politikasının Kapsamı ve Toplanan Veriler

Belirli bir kişiye ait kullanılacak ve işlenecek bilgiler. Yalnızca bu kişinin kendi istemiyle veri girmesi veya bu hususta açıkça muvafakat vermesi halinde mümkündür Veri girilmesi veya bu konuda açıkça muvafakat verilmesi, kişinin aşağıda belirtilen şartlar ile mutabık olduğunun göstergesidir. İnternet sitesi ziyaret edildiğinde bazı bilgiler internet sitesi sunucularında depolanır.

Bu veriler şu şekilde olabilir:

-İsim

-Soy isim

-Adres

-E-mail

-Telefon/Fax Numarası

-Cinsiyet

-Doğum tarihi

-Medeni hal

Bu veriler doğrultusunda site kullanıcısı hakkında birtakım sonuçlar çıkarılır. Ancak bu kişisel veriler sadece anonim olarak kullanılabilir. Bu verilerin dışından bir hizmet sağlayıcısına aktarılması durumunda veri güvenliğine ilişkin mevcut yasal düzenlemeler Çerçevesinde aktarılması için gerekli işlemler gerçekleştirilir.

Kendi isteğiniz ile kişisel bilgilerin verilmesi halinde Şirket bu bilgileri yasada öngörülen veya kullanıcının kabul beyanında belirtilen sınırlamalar çerçevesinde kullanacağına ve bu çerçevede işleme tabi tutacağın veya aktarılacağın taahhüt eder.

Kişisel verin ve çerezlerin kullanım amaçları aşağıda listelenmiştir.

-Web sitelerine erişim

-İnternet sitesini yönetme kayıt tutma

Sunulan hizmetin bir parçası olarak Şirket, hizmet alan kişilere ilişkin bilgileri işbu Gizlilik Politikası kapsamında elde edilebilir ve aktarabilir. Bu tür bilgi aktarımları, üçüncü kişiler tarafından belirlenen şartlara ve üçüncü kişiler ile mevcut sözleşmelere ve yürürlükteki mevcut yasal mevzuata uygun olarak yapılır. Bu Gizlik Politikası, bilgi aktarımı yapılan üçüncü kişilerin gizlilik uygulamalarını yansıtmamaktadır ve onların gizlilik politikalarından veya uygulamalarından Şirket sorumlu değildir. İşbu Gizlilik Politikası Şirketin kendi kontrolü dışındaki uygulamalar tarafından toplanan bilgiler, üçüncü taraflara ait internet siteleri ve platformlar tarafından toplanılan bilgiler, üçüncü taraflarca Şirket internet sitesindeki bağlantılar Üzerinden Toplanan bilgiler veya Şirketin sponsor olduğu veya katıldığı üçüncü taraf internet siteleri üzerindeki başlıklar, kampanyalar ve diğer reklam veya tanıtımları kapsamamaktadır. Üçüncü tarafların kendi internet siteleri yoluyla topladığı, sakladığı ve kullanacağı kişisel verilere yönelik yapılan işlemlerden Şirket sorumlu değildir.

Çocukların Gizliliği

İnternet sitemizde 18 yaşının altındaki çocuklardan bilerek yeri toplanmaktadır, Eğer 18 yaşının altındaysanız Lütfen Hizmetleri kullanarak herhangi bir kişisel verinizi paylaşmayınız Bu noktada çocukların veli veya vasilerinin bu Gizlilik Politikasının uygulanması konusunda çocukların kişisel verilerini paylaşmamaları konusunda eğiterek yardımları beklenmektedir.

Çerez Kullanımı

Şirket, anılan kişisel verilerden bazılarını teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyalan, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına gönderdiği küçük metin dosyalarıdır, Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihler saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, internet sitesini kaç kişinin kullandığını, bir kişinin internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıklarını belirten istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası ana bellekte veya e-postalardan veri veya başka herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır.

Online Alışveriş için Gereken Veriler

Şirket, internet sitesi üzerinden yaptığınız ürün alışverişler de güvenliğinizi önemsemektedir. Bu nedenle kredi kartı bilgileriniz sadece sipariş işlemi gerçekleştirirken kullanılır ve veri tabanında kayıtlı olarak tutulmaz.

Diğer İnternet Sitelerine Verilen Bağlantılar

Şirket internet sitesi, içeriğinde üçüncü kişilere ait internet sitelerine yönlendiren bağlantılar/linkler içerebilecek olup işbu Gizlilik Politikası bu internet siteler için geçerli değildir. Şirket bu internet sitelerine ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Bilgi Güncelleme ve Değişiklik

Şirket, gizlilik veri koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek için işbu Gizlilik Politikasının içeriğini dilediği zaman değiştirebilir. Değişen Gizlilik Politikası Şirket internet sitesinde ilan edilir, Gizlilik Politikasının güncel haline www.aksumadeniyag.com adresinden sürekli olarak. Ulaşmanız mümkündür. İşbu Gizlilik Politikasının değiştirilmesinden sonra Şirketin hizmet veya uygulamalarını kullanmaya devam etmeniz halinde yapılan değişiklikleri kabul ettiğiniz varsayılır. Şirketin değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Verileri Saklama Süresi

Üye olurken doğrudan paylaşılan veriler üyelik süresinin devamı boyunca saklanmaktadır. Kampanyalardan Haberdar olmak için abone olunan bültenlere abone devam ettikçe paylaşılan veriler saklanmaktadır.

Kişisel Verilerin Ne Şekilde İşlenebileceği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu (KVKK) uyarınca, Aksu Yedek Parça Ve Madeni Yağlar Otom Tic A.Ş ile paylaşılan kişisel veriler, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek. Yeniden düzenlenerek kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızca işlenebilecektir.

KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesi' olarak kabul edilmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Üçüncü Kişi Veya Kuruluşlar Hakkında Bilgilendirme

Yukarıda belirtilen amaçlarla, Aksu Yedek Parça Ve Madeni Yağlar Otom Tic. A.Ş. ile paylaşılan kişisel verilerin aktarılabileceği kişi ve 1 kuruluşlar: Ana hissedarlar, hissedarlar, reklam verenler, doğrudan veya dolayla yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz; başta Aksu Yedek Parça Ve Madeni Yağlar Otom Tic A.Ş altyapısını kullanan üye firmalar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmak üzere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere veya Veri isleyen sıfatı ile hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşları, yurtiçi/yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. Kişiler ve kuruluşlardır. Mahkemelerden gelen bağlayıcı taleplere yönelik olarak hukuki yükümlülüklerimiz dahilinde verileriniz istisnai olarak resmi kuruluşlarla paylaşılabilecektir.

KVKK Yürürlüğe Girmeden Önce Elde Edilen Kişisel Veriler

Aksu Yedek Parça Ve Madeni Yağlar Otom TIC A.Ş. internet sitesi tarihinden önce depolanan kişisel veri bulunmamaktadır. VKKnin yürürlük tarihi olan 07.04.2016

Veri Sahibinin Hakları

Veri sahibi verilerine erişim hakkını her zaman kullanabilir. Buna ek olarak ilgili şartların yerine getirilmesi durumunda KVKK madde 17 düzenlenen haklar ve aşağıda belirtilen haklar kullanılabilir.

  • Düzeltme hakkı.
  • Silme hakkı,
  • İşlemeyi kısıtlama hakkı,
  • Yetkili veri koruma denetim kurumu üzerinden bir şikayet oluşturma hakkı,
  • Veri taşınabilirliği hakkı

Kişisel verilerin, Şirketin kanuni bir faydaya sahip olduğu zeminde işlenmesine ilişkin faaliyetler söz konusu olduğunda, içinde bulunulan özel durum sonucunda oluşan gerekçeler dolayısıyla, veri sahibi kişisel verilerin işlenmesine itiraz hakkına sahiptir. Şirket, verilerin işlenmesine ilişkin olarak koruması gereken çıkarların, hakların ve özgürlüklerin üzerinde yer alan önemli bir gerekçe olduğunu kanıtlayamadığı veya bu işlem kanuni hak taleplerde bulunmak, bu talepleri kullanmak veya savunmak gibi amaçlara hizmet ettiği sürece Şirket verilerin işlenmesini durduracaktır.

Kişisel verilerin işlenmesine onay verilmesi halinde onayan geri çekilmesi imkanı vardır.

Kanun kapsamında, kişisel verileriniz ile ilgili her türlü talep. şikayet ve önerilerinizi, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile aşağıdaki adresimize ulaştırabilir veya güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle Şirketimizin [email protected] kayıtlı elektronik posta adresine gönderebilirsiniz.

Adresimiz:

Ostim OSB Uzayçağı cad No.96 Yenimahalle ANKARA

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR